שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני זמן הדלקת נר חנוכה, הדלת נר חנוכה בשמן שביעית, ושמן המהודר להדלקה