שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני הדלקת נרות שבת ויום טוב ויו"ט שחל בערב שבת.