שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני הדלקה בשמן דומיא דמקדש ושמן של תרומה ושל שביעית