שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת ובשמן תרומה