הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א
ראב"ד בד"צ בני ברק

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בבני ברק בחודש ניסן תשפ"ב
בנושא הלכות אוצר בית דין