יום עיון ניסן תשפ"ב,
הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א

ראב"ד בד"צ בני ברק

הלכות אוצר בית דין