הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א –
ראב"ד בד"ץ בני ברק,

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בבני ברק בחודש תשרי תשפ"ג
בנושא דיני נזרע בשביעית במוצאי שביעית