יום עיון תשרי תשפ"ג,

הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א –

ראב"ד בד"ץ בני ברק,

דיני נזרע בשביעית במוצאי שביעית