יום עיון ניסן תשפ"ב,

הגאון רבי שלמה י. זעפרני שליט"א –

אב"ד "כתר תורה",

שיעור בעניני שביעית