הגאון רבי שלמה י. זעפרני שליט"א –
אב"ד "כתר תורה",

בשיעור הנמסר ביום עיון שנערך בירושלים בחודש ניסן תשפ"ב,
בענייני שביעית