הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א
מרבני בית המדרש ומח"ס משפטי ארץ

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בירושלים בחודש ניסן תשפ"ג
בנושא הפרשה מתוצרת בבעלות נכרי