הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א –
מרבני בית המדרש ומח"ס משפטי ארץ,

בשיעור הנמסר ביום עיון שנערך בירושלים בחודש ניסן תשפ"ב,
בנושא כיצד להשתמש בפירות שביעית