יום עיון ניסן תשפ"ב,

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א –

מרבני בית המדרש ומח"ס משפטי ארץ,

כיצד להשתמש בפירות שביעית