יום עיון ניסן תשפ"ב,
הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

מרבני בית המדרש ומח"ס משפטי ארץ

כיצד להשתמש בפירות שביעית