הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א
מרבני בית המדרש ומח"ס משפטי ארץ

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בבני ברק בחודש ניסן תשפ"ב
בנושא כיצד להשתמש בפירות שביעית