הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א –
מרבני בית המדרש ומח"ס משפטי ארץ,

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בבני ברק בחודש ניסן תשפ"ג
בנושא כלאי ירק – הרכבה וקיום