הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א –
מרבני בית המדרש ומח"ס משפטי ארץ,

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בבני ברק בחודש תשרי תשפ"ג
בנושא איסור ספיחין בשמינית וזמן הביעור בירקות היוצאים לשמינית