יום עיון תשרי תשפ"ג,

הגאון רבי צבי ובר שליט"א –

רב שכונת נווה יעקב וחבר בד"ץ שארית ישראל,

פירות שביעית שלא נתבערו