הגאון רבי מיכאל גלעדי שליט"א
מרבני בית ההוראה וראש כולל בבית המדרש

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בירושלים בחודש ניסן תשפ"ג
בנושא שאלות מצויות בהפרשת תרומות ומעשרות