יום עיון תשרי תשפ"ג,

הגאון רבי מיכאל גלעדי שליט"א –

מרבני בית המדרש וראש כולל בבית המדרש,

פירות שביעית שלא נתבערו