יום עיון תשרי תשפ"ג,

הגאון רבי י. בונים שרייבר שליט"א –

ראש ישיבת נתיב הדעת,

דיני נזרע בשביעית במוצאי שביעית