הגאון רבי יחיאל איתמר שליט"א
מחברי בית המדרש ועורך "הליכות שדה"

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בבני ברק בחודש ניסן תשפ"ב
בנושא דין אמירה לנכרי בזריעה ובקצירה