הגאון הרב יוסף י. אפרתי שליט"א –
ראש בית המדרש להלכה בהתישבות,

בשיעור הנמסר ביום עיון שנערך בירושלים בחודש תשרי תשפ"ג,
בנושא קביעת זמני הביעור והלכותיו