הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט"א
ראש בית המדרש

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בירושלים בחודש ניסן תשפ"ג
בנושא האם צריך להפריש מתוצרת תחת השגחה