יום עיון ניסן תשפ"ב,
הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט"א

ראש בית המדרש

דין אינו מתכוון בשביעית – ניקוי חצרות.