הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט"א
ראש בית המדרש

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בבני ברק בחודש ניסן תשפ"ב
בדין אינו מתכוון בשביעית – ניקוי חצרות.