יום עיון תשרי תשפ"ג,

הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט"א –

ראש בית המדרש להלכה בהתישבות,

קביעת זמני הביעור והלכותיו