הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט"א –
ראש בית המדרש להלכה בהתישבות,

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בבני ברק בחודש תשרי תשפ"ג
בנושא קביעת זמני הביעור והלכותיו