הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט"א –
ראש בית המדרש,

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בבני ברק בחודש ניסן תשפ"ג
בנושא קניה, שימוש ואכילת פירות מאילן וירק המורכבים באיסור