יום עיון ניסן תשפ"ב,
הגאון רבי אלחנן בקרמן שליט"א

מחבר ספר "משנת השדה"

דעות הפוסקים בגבול הדרומי