הגאון רבי אלחנן בקרמן שליט"א
מחבר ספר "משנת השדה"

בשיעור הנמסר ביום עיון שנערך בירושלים בחודש ניסן תשפ"ב,
בנושא דעות הפוסקים בגבול הדרומי