הגאון רבי אלחנן בקרמן שליט"א –
מחבר ספר משנת השדה,

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בבני ברק בחודש ניסן תשפ"ג
בנושא הגדרת ירק ואילן – פטל ובננה