הגאון רבי איתמר גרבוז שליט"א
ראש ישיבת ארחות תורה

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בירושלים בחודש ניסן תשפ"ג
בנושא דיני הפרשת תרומות ומעשרות