שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בדיני נישואין וחתן בפורים ודין מקומות המסופקים