שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני דין וקדשתו בזמן הזה וחזקת כהונה בזמן הזה