שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני גדר מצות שמחה בפורים ודין נישואין בפורים והנהגות החתן בפורים