שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני גדר חיוב מעשר כספים ולמה צריך לתת אותו