שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני גדרי חוקות עכו"ם