שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני גדרי בישול עכו"ם וחשש בישול עכו"ם בפיצוחים