הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א
ראש בית המדרש

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בבני ברק בחודש ניסן תשפ"ד
בעניין גבולות הארץ בתרומות ומעשרות
מקומות המסופקים בתרומות ומעשרות

דינם של עזה ויישובי העוטף לעניין תרומות ומעשרות.
האם במקומות אלו יש לחשוש להפרשה מן הפטור על החיוב?
הלכה למעשה, כיצד להפריש תרומות ומעשרות במקומות המסופקים?