הגאון רבי מנחם מנדל לובין שליט"א
רב רמת אהרון ובית מדרש לדרמן

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בבני ברק בחודש ניסן תשפ"ד
בענייני מצוות התלויות בארץ