שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני קדושת המקדש ועליה לרגל בזמן הזה.