שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני בישול עכו"ם ודינו בפיצוחים וקטניות.