שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני בישול יהודי שאינו שומר תורה ומצוות וטעם איסור בישול עכו"ם.