שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני בורר בשבת ושימוש בברז עם מסננת.