שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין אמירה לעכו"ם ולקטן לפתוח מקרר שיש בו נורה.