אורח חיים

חיפוש תוכן באתר

נושאים פופולריים

מאמר

אילנות מורכבים

לוח

ביעור שביעית

מאמר

שיעור הפרשת חלה

מדריך

הפרשת תרומות ומעשרות

מאמר

שנת הלימונים

קדושת שביעית בצמח ה״קנאביס״

קדושת שביעית בצמח ה״קנאביס״

צמח ה״קנאביס״ שאושר לאחרונה לשימוש רפואי מסחרי, ומשמש להוותינו גם לצרכים שאינם כאלה, מעורר…

שמיטת כספים

פרוזבול תקנת הלל הזקן לעשות פרוזבול שמשמעותו שהמלווה מוסר לבית הדין את חובותיו לגבותם מן הלווים,

קרא עוד

שטר פרוזבול

בסוף שנת השמיטה – נשמטים כל ההלוואות שניתן לגבותם לפני ראש השנה, ואין המלווה יכול לגבותם

קרא עוד