אבן העזר

חיפוש תוכן באתר

נושאים פופולריים

מאמר

אילנות מורכבים

לוח

ביעור שביעית

מאמר

שיעור הפרשת חלה

מדריך

הפרשת תרומות ומעשרות

מאמר

שנת הלימונים

קדושת שביעית בצמח ה״קנאביס״

קדושת שביעית בצמח ה״קנאביס״

צמח ה״קנאביס״ שאושר לאחרונה לשימוש רפואי מסחרי, ומשמש להוותינו גם לצרכים שאינם כאלה, מעורר…
השקיה

השקיה בשמיטה

השקיה בשמיטה השקיה השקיה היא מהמלאכות שאסרו חכמים בשביעית. אמנם התירו להשקות במקום הצורך, הטעם שהתירו

קרא עוד

דיני פירות שביעית

פירות שביעית (פירות שגדלו גבולות ארץ ישראל המקודשת, ונחשבים גידולי שביעית) מותרים באכילה ובשימוש, ויש הסוברים שאף מקיימים מצוה באכילתם.(…)

קרא עוד
שמיטה

היתר מכירה

דעת רבותינו בעניין "היתר" מכירה ואיסורו רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א ראש בית המדרש נודע בשער

קרא עוד
שביעית

קדושת שביעית

מה היא 'קדושת שביעית'? ארבע מצוות נוהגות בפירות שנת השביעית מן התורה, וחכמים הוסיפו ותיקנו דינים

קרא עוד