או"ח א' סימן ל"ה

מכירת בית הכנסת (א)

א. כפי שתיארתם בשאלתכם – המדובר בביהכנ"ס שנקבע כבית כנסת קבוע – ובית כנסת כזה אסור למכור.

ב. אכן, לצורך מניעת איסור מותר לפנות לערכאות שימנעו את האיסור, אולם כל זה כאשר בלא הפניה לערכאות יבוצע איסור אולם אם המוכרים מסכימים להתדיין בד"ת (בב"ד או אצל בוררים) ובטרם כך לא יבצעו את המכירה, ודאי שאין היתר לפנות לערכאות.

בטרם חתמתי שמי עבר מרן (שליט"א) זצוק"ל על ב' הסעיפים.