בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • עקירת אילן מאכל
  • גר – קבלת מצוות
  • ערלה
  • כלאים