בין הנושאים המובאים בגיליון:

תוכן העניינים

 • בעניין שאלה בנדרים ובתרומות ומעשרות – מרן הגאון רבי דב לנדו שליט"א
 • עוד בעניין ההשגחה וחובתה באתרוגים הבאים ממרוקו
 • סיכום סיור ובדיקה במטעי פטל אוסנה ואוכמניות
 • ערלה בזני הפטל השונים
 • פירות שהניחו אותם בתורת 'פאה' האם חייבים בהפרשת תרו"מ
 • הערה בדין ברכת אשר נתן ריח טוב בפירות
 • הפרשת חלה בסתמא מתערובת שני חיובים
 • בדין ירושלים לא נתחלקה לשבטים
 • דין כלאי הרכבה בגוי והמסתעף בדין ספק איסור בגוי
 • כרישין, כרתי וקפלוטות
 • ועוד