בין הנושאים המובאים בגיליון:

תוכן העניינים

  • הנזרע בשביעית באיסור
  • חילול פירות רבעי שביעית על ידי בית הדין
  • שאלות מצויות בהפרשת חלה
  • ג' סעודות אחר הביעור – קנייתם
  • הפקר וביעור על ידי שליח
  • הפרשת תרומות ומעשרות מטבל של נכרים
  • גידול מבצל לבצל
  • לוח שהחיינו
  • לוח ערלה