בין הנושאים המובאים בגיליון:

תוכן העניינים

  • ירקות במוצאי שביעית
  • נאמנות ועדי כשרות
  • שכח ולא ביער
  • הדלקת נרות חנוכה בשמן של שביעית
  • חיוב חלה בסופגניות שנאפו
  • בננות במוצאי שביעית
  • גידול בצל לזרעים
  • ועוד