בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • כיצד יש להשתמש בפירות שביעית?
  • קדושת שביעית והפרשת תרומות ומעשרות ביבול המגיע מירדן
  • ניכוש על ידי הכנסת בהמה לאכול את העשבים
  • האם ניתן להביא פירות שביעית הפקר לחבר? 
  • לוח הביעור לפירות שזמנם עד ראש השנה תשפ"ב
  • אמירה לנכרי באיסור זריעה וקצירה
  • מה הוא ירק הרוגלה – חלגלוגות ומה הם הסוגיות הנוגעות בו?
  • ועוד