בין הנושאים המובאים בגיליון:

 • דברי הספד מראש בית המדרש הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א על מרן רבינו הגר"ח קניבסקי זצוק"ל
 • שו”ת בהנהגות בפירות שביעית
 • אוצר בית דין באתרוגים ושאר ד’ מינים
 • ניכוש עשבי בר בשמיטה
 • ביעור מעשרות
 • שאלות שנשאלו בכולל הגננים שע"י בית המדרש
 • סידור ועיצוב פירות שביעית
 • בירורי תורה בעניין אכילת חזרת של שביעית למרור
 • איסור סחורה – איסור גם לקונה
 • גידולי מים בשביעית
 • לוח ערלה קיץ תשפ”ב
 • ועוד.