בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • שביעית בזמן הזה – הגאון הגדול רבי אברהם דב אויערבאך זצוק"ל
  • הגבול הדרומי מזרחי של ארץ ישראל לעניין שמיטה
  • זריקת שאריות פירות שביעית
  • השכרת גינה לאדם שאינו שומר שמיטה
  • נתינת פירות שביעית לקטנים שמפוררים המאכל
  • בדין אינו מתכוין וגרמא בשביעית
  • זמירה בכרם בשנת שמיטה
  • פרחים בשמיטה
  • מקורות היבול בשמיטה