בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • הוראות ויסודות ההלכה הנוגעים בהערכות לשמירת מצות השבע בגינות הנוי והחצרות
  • קדושת שביעית בצמח הקנאביס
  • קדושת שביעית בגידולי בית וחממות
  • איסור ספיחין
  • שאלות שעלו על שולחנם של יושבי בית המדרש בענייני שנת השבע
  • החלוקה בין קטניות לירק לשביעית וכלאים ושאר המצוות התלויות בארץ
  • סקירה מקיפה וביאור בשיטות הראשונים בעניני חנטה
  • הגדרת מראית העין והיכר בכלאי זרעים
  • לוח הערלה לקיץ תשפ"א