בין הנושאים המובאים בגיליון:

  • דיני הרכבת כלאיים וסוגיהם השונים
  • חדושים וברורים בעניין אילנות סרק
  • צרוף עיסות לחלה
  • אמירת "הוא וחומשו" בנוסח חילול מעשרות
  • ענבים מחו"ל שנעשה בהם יין בארץ
  • מכתב הגאון ר' עזריאל אוירבך באיסור עורלה העולה מן השורשים
  • דברי זכרון לרבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל